Компанията-майка

Компанията-майка

Компанията-майка

American Xtal Technology, INC. (AXT, INC.), това е високотехнологична компания от Силиконовата долина, създадена през 1986 г. и станала публична на NASDAQ през 1998 г., борсов код: AXTI.AXT проектира, разработва, произвежда и разпространява високоефективни съставни и едноелементни полупроводникови субстрати, включващи галиев арсенид (GaAs), индиев фосфид (InP) и германий (Ge), които се използват предимно в приложения за осветителни дисплеи, безжични комуникации, оптични комуникации и слънчева клетка.Продукти, изнасяни в Европа, Америка, Япония, Сингапур, Тайван и други световни пазари, пазарният дял е топ 3 в света.
AXT като водещ световен производител на сложни субстрати, инвестира в индустрии нагоре по веригата на GaAs, InP сложни полупроводници, пряко холдинг и участие на 10 компании, BOYU е една от тях.

Компанията-майка